Навчальна дисципліна «English for Everyday Communication»(«Англійська мова для повсякденного спілкування») забезпечує всебічний  розвиток здобувача вищої освіти та спрямована на формування іншомовної комунікативної компетентності та загальних компетентностей здобувача вищої освіти. Курс  складений на основі комунікативного підходу до вивчення іноземної мови і ставить за мету: 1) об’єднати розмовні теми, лексику, курс граматики, мовні кліше за тематичним принципом; 2) розвивати навички усного монологічного та діалогічного мовлення, читання та перекладу сучасної оригінальної англійської та американської літератури; 3) контролювати засвоєння мовного матеріалу та запобігати типовим граматичним помилкам.

Матеріали курсу знаходяться за посиланням:

https://mdl.lntu.edu.ua/course/view.php?id=4798

Мета: здобуття теоретичних і професійно-практичних компетенцій в області технологій розробки програмних систем. Вивчення всіх фаз життєвого циклу програмної системи: аналіз потреб, розробку специфікацій, проектування, побудову, тестування, експлуатацію та супроводження

Завдання   курсу полягає у формуванні умінь та навиків у студентів по проблемам оцінки якості та підвищення надійності програмного забезпечення, документування програмного забезпечення та оформлення документації до програмного забезпечення.