Навчальна дисципліна «Технології комп'ютерного проектування» спрямована на вивчення технологій проектування розумних мереж та IoT-систем і сфери їх використання. В дисципліні вивчаються стандарти та технології Інтернету речей, апаратне та програмне забезпечення його базових технологій. Розглянуто апаратні та мережні протоколи передавання даних, способи їх зберігання та опрацювання, основи Fog/Edge-обчислень і безпеки систем ІоТ. Дисципліна забезпечує формування у слухачів комплексу професійних знань, вмінь та навичок із впровадження сучасних розумних цифрових технологій Інтернету речей (Internet of Things (IoT), організації, проектування та налаштування інтелектуальних комп’ютерних систем і мереж з розумними пристроями (IoT). Курс передбачає ознайомлення із основними методами збору, обробки, аналізу та використання отриманих від розумних пристроїв даних, головними принципами зберігання цифрової інформації та способами захисту великих даних (Big Data), що додатково дає суттєві переваги при працевлаштуванні та підготовці висококваліфікованих фахівців для різних галузей.


Мета дисципліни – закласти термінологічний фундамент, навчити студентів основам проектування та розробки баз даних і особливостям їх експлуатації, навчити мові визначення і маніпулювання даними, які знаходяться в БД, та основам баз знань з урахуванням сучасного стану та прогнозу розвитку інформаційних систем.

У цьому курсі передбачається формування у студентів компетентностей з теорії та практики організації баз даних та знань.


Accessibility

Background Colour

Font Face

Font Size

1

Text Colour