Метою викладання навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень та вступ до фаху» є підготовка кваліфікованих спеціалістів, спроможних на практиці вирішувати інженерні задачі основних напрямків діяльності інженера-будівельника; вивчити основні властивості будівельних матеріалів; вивчити основні вимоги до будівель та споруд, їх конструктивних елементів, підготувати висококваліфікованого спеціаліста, який досконало знає відомості, що стосуються закономірностей розвитку науки, методики проведення наукових та дослідних робіт теоретичного та прикладного характеру.

Основні завдання навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень та вступ до фаху»:

‒ ознайомити  з будівельним процесом та порядком проведення будівельно-монтажних робіт;

‒ вивчити заходи з техніки безпеки при проведенні будівельно-монтажних робіт;

‒ опанувати професійної термінології;

‒ призвичаїти до практичного використання правил формальної логіки;

‒ надати знання по виявленню науково-технічного рівня розробок, методики обробки результатів досліджень та їх правового захисту.