Мета забезпечення майбутніх фахівців методичним основам електробезпеки; володіння методиками аналізу впливу супутніх факторів, ступеню небезпечності ураження людини при виконанні робіт в електроустановках, правилам надання долікарської допомоги

Матеріали курсу знаходяться за посиланням:

https://mdl.lntu.edu.ua/course/view.php?id=5131


Навчальна дисципліна спрямована на формування у студентів вмінь та навичок щодо застосування інформаційних технологій у будівництві, зокрема автоматизації проектування будівельних конструкцій, будівель та споруд за допомогою програмного комплексу Autodesk Revit.