Застосування анімаційних технологій надає переваги при просуванні розроблених проектів в різних галузях народного господарства. Вміння віалізувати, створювати віртуальні об'єкти та доповнювати реальність є на нинішний момент основним чинником в управлінні дизайн-проєктами.

Анімаційні технології

 Результати навчання.

Після завершення вивчення дисципліни студент повинен:

знати:

-    закони анатомічної будови тіла людини;

-    закони композиції;

-    закони повітряної перспективи;

-    основні принципи побудови декоративного і стилістичного рішення;

-    основи тонального і кольорового вирішення.

вміти:

•   грамотно компонувати фігури на форматі;

•   аналізувати форму і вдало відтворювати характер пластики, світлотіньових і кольорових відношень об’ємів;

•   образно мислити;

•   використовувати закони повітряної перспективи, за допомогою якої передавати плановість в роботі.

•   дотримуватись етапності в роботі;

•   використання технічних засобів рисунку та живопису;

•   грамотно організувати свою роботу, пам’ятати про по черговість в роботі.

•          мати навички використання технічних засобів живопису.

Матеріали по даному курсу (дисципліні) розміщенні за посиланням:

http://mdl.lntu.edu.ua/course/view.php?id=349