Мета та завдання курсу є формування у студентів високого рівня правосвідомості та правової культури і освіти. Вивчення основ права, його розуміння, правомірність поведінки і юридична відповідальність повинні стати необхідною умовою життєдіяльності кожного громадянина України.

Предмет навчальної дисципліни - вивчення основних положень різних галузей права: конституційного, адміністративного, цивільного, трудового, кримінального, сімейного, фінансового права тощо, вивчення законодавства, яке регулює відносини у цих сферах та застосування його при вирішенні конкретних задач.


Accessibility

Background Colour

Font Face

Font Size

1

Text Colour