Метою курсу є забезпечення майбутніх фахівців методичним основам електробезпеки; оволодіння методиками аналізу впливу супутніх факторів, ступеню небезпечності ураження людини при виконанні робіт в електроустановках, правилам надання долікарської допомоги при ураженні електричним струмом.