Метою  вивчення  курсу  «Цифрові технології» є  ознайомлення здобувачів із теоретичними та практичними основами використання цифрових технологій (ЦТ), їх впливом на розвиток наукових досліджень та формування цифрових компетентностей кожного; надання практичних умінь використання ЦТ, які необхідні для ефективного здійснення роботи в соціальній чфері, підвищення рівня знань, умінь та навичок роботи з прикладними програмами та веб-засобами мережі Інтернет, набуття навичок застосовувати ЦТ для планування, моделювання та аналізу даних соціальної сфери.