Відродження національної культури в умовах розбудови суверенної держави є однією з найактуальніших проблем сучасного життя України. Культура є умовою демократизації та гуманізації всіх форм суспільного життя, запорукою економічної могутності держави.

Масштабність і складність процесів національного відродження вимагає від її учасників якісного розуміння сутності культури і закономірностей її розвитку, як загальних, котрі діють протягом усієї світової історії, так і специфічних, притаманних вітчизняній культурі.

Вивчення курсу «Українська та зарубіжна культура» є одним із шляхів формування духовного світу студентства, важливим чинником особистої культури, а також професійної культури майбутніх дипломованих спеціалістів. Відібраний в курсі матеріал дасть можливість познайомитись зі світовими та вітчизняними культурними надбаннями впродовж історичного шляху людини, усвідомити місце української культури в світовому процесі, задовольнити свої духовні запити, виробити ціннісні орієнтири, відчути історичний зв’язок з нацією.