Мета дисципліни «Проектування інформаційного середовища» надати уявлення про потенціал інформаційного середовища, його типологію та принципи формування - з метою подальшого комплексного введення дизайнерських художніх форм та елементів, принципів і методів графічного дизайну в напрямку інфографіки.

У процесі вивчення курсу відбувається формування у студентів умінь проектування інфографіки у контексті розгортання і формування великих об’ємів даних в інформаційному просторі.

Завданням курсу є:

пізнання можливостей інформатизації в суспільстві;

- вивчення інформатизації за методом композиції;

- навчання проектним прийомам дизайнерського представлення
інформації для споживачів.


Метою вивчення дисципліни «Проєктування комплексів графічного дизайну» є:

 • ознайомлення студентів з методом композиції та дизайн-проєктними методами аналізу й синтезу;
 • формування навичок проєктування комплексів графічного дизайну за потребами споживання, інших споживчих вартостей, користуючись методикою дизайну;
 • вивчення питань проєктування комплексів у сфері графічного дизайну, які забезпечують дизайнерам вміння аналітико-синтетичної роботи в сфері професійного світоглядного мислення;
 • розвиток спеціального проектного мислення та спеціальних умінь, спрямованих на вирішення завдань організації національного, індивідуального, громадського та суспільного середовища життя, які передбачають стильове існування задля створення нації, народу, суспільства;
 • виховання системного мислення за образом життя в контексті глобалізаційного існування;
 • розвиток вмінь використовувати на практиці отримані теоретичні знання і навики професійної майстерності.

 Завданнями дисципліни «Проєктування комплексів графічного дизайну» є:

 • визначити методику проєктування комплексів графічних об’єктів;
 • ознайомитися з методикою створення візуальних образів для різних сфер життєдіяльності людства;
 • виявити способи візуалізації змістів суспільного життя;
 • зрозуміти методику складання дизайн-програм;
 • застосувати методику складання дизайн-програм до теми магістерського дослідження.