Матеріали по даному курсу (дисципліні) розміщенні за посиланням:

http://mdl.lntu.edu.ua/course/view.php?id=349


Основні завдання вивчення дисципліни «Ділова іноземна мова» : набуття вмінь та навичок практичного володіння іноземною мовою у сфері ділової, академічної та професійно-орієнтованої комунікації. Вдосконалення навичок читання текстів різного типу, які містять ділову інформацію. Формування вмінь та навичок письмової комунікації: ознайомлення зі специфікою мови документів; складання та оформлення  резюме, супровідного листа та інших видів ділових паперів. Ознайомлення зі стратегію пошуку роботи; опанування телефонного етикету, застосування електронних засобів зв’язку; ознайомлення з процесом проходження співбесіди за кордоном та в Україні, підготовка виступу на конференції у вигляді презентації.


Переддипломна практика, яку проходять студенти - магістри під час другого року навчання, необхідна для організації збору матеріалів для виконання кваліфікаційної магістерської роботи, для отримання додаткових професійних кваліфікацій, вмінь та навичок в галузі практичного забезпечення управління, організації та здійснення природоохоронної діяльності.
   Практика має загальну тривалість 6 тижнів, передбачає оформлення та захист звіту після її завершення і ведення робочого щоденника. 

Як навчальна дисципліна, « Електропостачання промислових і непромислових об’єктів» забезпечує формування у фахівців комплекс професійних знань щодо особливостей електропостачання міст, сіл, електрифікованого транспорту, гірничорудних підприємств.

Оволодіння методами розрахунку електричних  навантажень,  опанування навиками побудови схеми розподільчих мереж    є невід’ємним елементом підготовки висококваліфікованих спеціалістів у різних галузях господарства України.

По завершенню вивчення дисципліни «Електропостачання промислових і непромислових об’єктів» студенти зможуть:

–     визначати навантаження міст;

–     проектувати схеми електропостачання міст, сіл, гірничо-рудних підприємств;

знати основні положення про баланс електроенергії