Метою викладання навчальної дисципліни “ Архітектура та проектування програмного забезпечення ” є формування науково-професійного світогляду бакалавра спеціальності 121 – Інженерія програмного забезпечення в області проектування програмного забезпечення. Предмет вивчення – процес проектування архітектури програмного забезпечення, тобто принципи, каркаси, стилі та інструменти створення архітектури програмного забезпечення. Одним з найважливіших етапів створення програмного забезпечення є етап створення архітектури програмного забезпечення. Саме від вибору структурних елементів, їх інтерфейсів, а також особливостей їх взаємодії в першу чергу і залежить надійність, якість, а також безпека створюваного програмного забезпечення. Успішне засвоєння дисципліни дозволяє бакалавру з програмної інженерії розширити коло застосування набутих раніше знань та практичних навичок для вирішення широкого кола задач, пов'язаних з проектуванням архітектури програмного забезпечення.