Мета вивчення дисципліни - ознайомити студентів з методологією та методикою наукових досліджень.

 Завдання вивчення дисципліни - вирішити під час викладання дисципліни:  привити студентам вміння відбирати та аналізувати необхідну інформацію за темою наукового дослідження: формулювати його задачі, розробляти теоретичні передумови, планувати і проводити експеримент, а також обробляти його результати.


Метою викладання дисципліни “Інженерія програмного забезпечення” є - подати програмну інженерію у вигляді цілісного викладу, концентруючись на концепції процесу, на різних типах методологій розробки ПЗ (CMMI, MSF, Scrum), окремих видах діяльності процесу – розробці архітектури, конфігураційному управлінні, роботі з вимогами, тестуванні. Осторонь залишені питання програмування, оскільки у межах загального курсу їх неможливо ефективно розглянути. Як програмні засоби, що підтримують цілісний процес розробки ПЗ, розглядається технологія компанії Microsoft - Visual Studio Team System (VSTS) з акцентом на Team Foundation Server (TFS). Показується, як викладений вище теоретичний матеріал можна реалізувати на практиці, з підтримкою програмних засобів розробки.