Навчальна дисципліна «Аналіз шкідливого програмного забезпечення» забезпечує професійний розвиток здобувача вищої освіти здійснювати збір та обробку інформації, яка може бути використана для підвищення захищеності ПЗ та політики безпеки; вміти виявляти шкідливе програмне забезпечення, проводити аналіз шкідливих програм, розуміти технічні аспекти функціонування шкідливих програм; зменшувати негативні наслідки від впливу шкідливого програмного забезпечення; впроваджувати програмні засоби виявлення, ідентифікації, аналізу та реагування на інциденти інформаційної кібербезпеки; аналізувати інформацію з різних джерел.


Навчальна дисципліна «English for Everyday Communication»(«Англійська мова для повсякденного спілкування») забезпечує всебічний  розвиток здобувача вищої освіти та спрямована на формування іншомовної комунікативної компетентності та загальних компетентностей здобувача вищої освіти. Курс  складений на основі комунікативного підходу до вивчення іноземної мови і ставить за мету: 1) об’єднати розмовні теми, лексику, курс граматики, мовні кліше за тематичним принципом; 2) розвивати навички усного монологічного та діалогічного мовлення, читання та перекладу сучасної оригінальної англійської та американської літератури; 3) контролювати засвоєння мовного матеріалу та запобігати типовим граматичним помилкам.

Матеріали курсу за посиланням:

https://mdl.lntu.edu.ua/course/view.php?id=4798

Метою викладання дисципліни “Інженерія програмного забезпечення” є - подати програмну інженерію у вигляді цілісного викладу, концентруючись на концепції процесу, на різних типах методологій розробки ПЗ (CMMI, MSF, Scrum), окремих видах діяльності процесу – розробці архітектури, конфігураційному управлінні, роботі з вимогами, тестуванні. Осторонь залишені питання програмування, оскільки у межах загального курсу їх неможливо ефективно розглянути. Як програмні засоби, що підтримують цілісний процес розробки ПЗ, розглядається технологія компанії Microsoft - Visual Studio Team System (VSTS) з акцентом на Team Foundation Server (TFS). Показується, як викладений вище теоретичний матеріал можна реалізувати на практиці, з підтримкою програмних засобів розробки.