Навчальна дисципліна « Засоби захисту інформації» присвячена вивченню способів: адміністрування і управління безпекою, аналізу та налагодженню системи безпеки, автоматизації задач налагодження системи безпеки, оцінки безпеки інформаційних технологій, розробки політики інформаційної безпеки та створенню безпечного зовнішнього середовища за стандартом. Відомо, що інформація, створювана, збережена і оброблювана засобами обчислювальної техніки, стала визначати дії більшої частини людей і технічних систем. В той же час, також різко зросли можливості свідомого нанесення шкоди, зниження ефективності її функціонування (відмови та порушення працездатності програмних і технічних засобів; навмисні загрози).

Особлива увага буде приділена, окрім природних способів виявлення і своєчасного усунення зазначених вище причин (шкоди), також і спеціальним способам захисту інформації від порушень працездатності систем. Особливо, від загроз реалізація яких виконується при постійній участі людини та після розробки відповідних комп’ютерних програм без безпосередньої участі людини.

Внаслідок вивчення предмету студенти повинні:

мати уяву про основні методи та засоби захисту інформації, основи проектування та побудови систем захисту інформації та основні правові положення захисту інформації;

знати основні категорії захисту комп’ютерної інформації, моделі порушників інформаційної безпеки, моделі захищених інформаційних систем, методи і засоби захисту, основи проектування систем захисту, основи нормативно-правових способів захисту інформації, основні стандарти у сфері захисту інформації;

вміти здійснювати аналіз загроз компонентам інформаційних систем, обирати модель захисту на основі сучасних стандартів, використовувати методи і засоби захисту, орієнтуватись у системі нормативно-правових та регламентуючих документах, що регулюють діяльність у сфері використання і захисту інформаціївміння, працювати з літературою з питань захисту інформації.


Accessibility

Background Colour

Font Face

Font Size

1

Text Colour