Основними  завданнями  вивчення  дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» є:

-  набуття навичок практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, зумовленої професійними потребами; одержування новітньої фахової інформації з іноземних джерел;

- користування усним монологічним  та діалогічним мовленням у межах побутової, суспільно-політичної та фахової тематики;

- переклад з іноземної мови на рідну текстів  загальнонаукового та фахового характеру;

- реферування та анотування суспільно-політичної та  фахової літератури рідною та  англійською мовами.


Розглядаються питання щодо особливостей функціонування, позначення на електричних принципових схемах та маркування елементів електронних пристроїв.

Дослідження технічних систем відкриває інженерам можливість підходу, що орієнтований на виявлення закономірностей функціонування технічних систем. Це дозволяє розпізнавати суттєві особливості технічних систем, що визначає можливості її ефективного використання для досягнення бажаного результату. Курс забезпечує підготовку студентів до ефективного використання методів, що дають можливості виявлення суттєвої інформації про технічні системи з метою її використання у конструкторській діяльності і зокрема для створення та вдосконалення технічних об’єктів.