Видання містить відомості про принципи організації та проектування інформаційно-вимірювальних систем в електроніці. Особлива увага приділена питанням проектування інфорамційно-вимірювальних систем за технологічними параметрами окремих вузлів, первинних вимірювальних перетворювачів та заданими контрольованими характеристиками.

Курсмістить відомості про принципи організації та проектування інформаційно-вимірювальних систем. Особлива увага приділена питанням забезпечення точнісних характеристик, діагностування та контролю проектованих вимірювальних систем та комплексів в електроніці.