Мета вивчення дисципліни: формування у студентів базових математичних знань для вирішення завдань у професійній діяльності, вмінь аналітичного мислення та математичного формулювання прикладних задач та пояснення  ролі і місця математичних методів при їх розв’язуванні.

Завдання вивчення дисципліни: набуття студентами знань згідно з програмою з основних розділів вищої математики, які їм необхідні в практичній та науковій роботі. Виробити вміння: самостійно опрацьовувати навчальну та наукову математичну літературу й інші інформаційні джерела; поглиблювати знання, розвивати логічне та аналітичне мислення; математично досліджувати і розв’язувати реальні прикладні задачі та будувати їх математичні моделі.


Accessibility

Background Colour

Font Face

Font Size

1

Text Colour