Навчальна дисципліна «Методології управління проєктами» забезпечує формування у студентів необхідних знань з сучасних принципів та методів проектного планування та управління проєктами.