Мета вивчення дисципліни: формування у здобувачів вищої освіти знань, навиків та уміння, які дозволять їм здійснювати аналіз і проектування пристроїв обробки сигналів з урахуванням спектральних, енергетичних та інформаційних характеристик систем сигналів і функціональної схемотехніки цифрових засобів передачі даних в інформаційно-комунікаційних системах.

Завдання вивчення дисципліни: оволодіння методами аналізу функціональних перетворень інформаційних сигналів; дослідження інформаційних сигналів та завад у каналах передачі інформаційно-комунікаційних систем; вміння проводити обчислювальні експерименти процесів в інформаційно-комунікаційних системах; оволодіння методами інформаційного опису повідомлень, перетворення та ретрансляції інфосигналів з метою розробки, налагодження та вдосконалення системного, комунікаційного та програмно-апаратного забезпечення інформаційних систем та технологій, Інтернету речей (ІоТ), комп’ютерно-інтегрованих систем та системної мережної структури.