Навчальна дисципліна «Інструменти Google Workspace» забезпечує формування у студентів необхідних знань у сфері сучасних інформаційних рішень та вміння правильно підбирати та використовувати інструменти для вирішення необхідних завдань.