Управління ІТ-проектами та ІТ-продуктами має за мету здобуття бакалаврами поглиблених теоретичних та практичних знань, умінь та розуміння з повного процесу розробки IT продукту, спілкування з потенційними клієнтами; комунікації з експертами ІТ компаній, які допомагають оцінити проект; збору та аналізу інформації, пошуку нових лідів; підготовки контрактів зі замовниками ІТ продуктів.