Мета і завдання дисципліни «Комп'ютерне проектування будівель і споруд»

Мета вивчення дисципліни

Надання студентам необхідних знань у галузі тримірної комп’ютерної графіки задля формування системних відомостей та удосконалення практичних навичок побудови на високому технічному рівні складних тривимірних графічних об’єктів; оволодіння технологіями сучасного комп’ютерного проєктування та візуалізації сцен тривимірних моделей для подальшого ефективного використання у професійній діяльності студентів. 

Завдання вивчення дисципліни

Формування систематизованого уявлення про концепції, принципи методи і технології моделювання складних тривимірних графічних об’єктів; вивчення та удосконалення практичних навичок використання різних технік моделювання об’єктів складної форми, використання професійного графічного пакету програмного забезпечення 3D Studio Max, що орієнтований для проектування та візуалізації інтер’єрів будівель та споруд; формування систематизованого уявлення та набуття практичних навичок використання технологій візуалізації сцен.