Навчальна дисципліна "Інженерне обладнання будівель" ставить за мету підготувати висококваліфікованих спеціалістів які досконало знають інженерне обладнання будівель. Дати студентам основні відомості про системи і схеми водопостачання і водовідведення, теплогазопостачання і вентиляції, енергопостачання та вертикального транспорту будинків та споруд цивільного та промислового призначення, їх роль для населених пунктів. Навчити студентів виконувати розрахунок та конструювати системи водопостачання і водовідведення, теплогазопостачання і вентиляції, енергопостачання та вертикального транспорту

Accessibility

Background Colour

Font Face

Font Size

1

Text Colour