Мета вивчення дисципліни.

Розвиток просторової уяви у студентів, здібностей до аналізу і синтезу просторових форм, вироблення навичок для виконання та читання креслень.

 

Завдання вивчення дисципліни.

Засвоєння теоретичних основ побудови зображень, опанування  студентами  методів  побудови  зображень  просторових  форм  на  площині,  набуття  навичок  складання  раціональної  послідовності  розв’язання  задач  геометричного  моделювання, вивчення методів побудови зображень простих предметів у прямокутних проекціях та перспективі; вироблення вміння визначати геометричні форми простих деталей по їх зображеннях із натури.

Освоїти методи побудови тіні, утвореною від штучних і природних джерел світла при їх різному розташуванні у просторі.


Метою викладання навчальної дисципліни «Шрифти та шрифтові композиції» є показати студентам можливості шрифтових композицій як графічно-образних систем; на конкретних прикладах подати методику побудови шрифтових композицій та техніки їх виконання; навчити студентів творчо мислити при виконанні практичних завдань.

Основні завдання навчальної дисципліни «Шрифти та шрифтові композиції»:

·         розробки шрифтових композицій;

·         розрахунку літер та компонування тексту на площині;

·         гармонійного поєднання шрифтів;

·         гармонійного поєднання напису шрифтів із змістом тексту;

·         художньо-образного втілення авторського задуму при виконанні   практичних завдань;

·         роботи ширококінечним та круглокінечним перами;

·         написання каліграфічних шрифтів;

·         побудови шрифтів.


Мета вивчення дисципліни

Метою дисципліни «Графічні техніки в дизайні» є засвоєння основних технічних засобів кольорової проектної графіки їх застосування в рекламі. Навчитись грамотно виражати тональні й фактурні градації площин в плакатній графіці з допомогою графічних технік прикладного характеру. Оволодіти різними технічними методами трансформації джерела творчості при створенні багатофігурної композиції з елементами середовища.

 

Завдання вивчення дисципліни

Завдання курсу полягає в наданні професійних навичок, що до оперування основними технічними та художніми засобами плакатної графіки, а також сприяє розвитку індивідуального асоціативного та аналітичного мислення, а також почуття міри і гармонії. Формуючи спеціаліста разом з іншими фундаментальними фаховими дисциплінами, програма курсу опирається на знання основних закономірностей з «Композиції», «Рисунку», «Живопису», «Проектування», «Комп’ютерного проектування». Дана дисципліна враховує творчі ідеї студентів та їх індивідуальні графічні розробки, на що зосереджується особлива увага.


Основні  завдання  вивчення  дисципліни  -  засвоєння теоретичних основ методів  побудови двовимірних та тривимірних зображень на персональному комп’ютері, набуття навичок з трансформації геометричних форм; анімація об'єктів.