Вивчення дисципліни «Конструювання об’єктів дизайну» є важливою дисципліною для підготовки компетентних спеціалістів у галузі проєктування різних за призначенням та складністю конструкцій об’єктів дизайну, зокрема об’єктів у напрямку графічного дизайну та дизайну середовища, та розвиток творчого потенціалу студентів для вирішення професійних задач. Актуальність дисципліни визначена необхідністю використання теоретичних знання і практичних вмінь у проєктному процесі, зокрема, під час розробки різноманітних за напрямком та конструктивними особливостями об’єктів дизайну. 

Мета вивчення дисципліни «Конструювання об’єктів дизайну»:

  • надання студентам необхідних знань у галузі конструювання та проєктування об’єктів дизайну, формування навичок конструктивного аналізу проєктної ситуації;
  • розвиток вміння вирішувати формотворчі та конструктивні задачі у процесі художнього проєктування; 
  • підготовка студентів до проєктування, як творчого процесу створення гармонійних дизайнерських об’єктів, що поєднують в собі розуміння конструктивну об’єкту дизайну з його ідейною художньою виразністю.

Основні завдання вивчення дисципліни «Конструювання об’єктів дизайну»: виробити вміння самостійного конструктивного аналізу специфіки об’єкта дизайн розробки; проєктування різнопланових дизайнерських об’єктів за принципами безпеки, ефективності, естетичності та комфортності життєдіяльності людини; вирішення завдань узгодженості антропометричних, психічних, фізичних, психофізичних та соціально-психологічних вимог під час проєктної діяльності.


Accessibility

Background Colour

Font Face

Font Size

1

Text Colour