Мета вивчення дисципліни.

Ознайомлення магістрів з сучасними методами і методиками наукового дослідження, з можливостями інноваційної діяльності, здатністю до критичного аналізу власної наукової і прикладної діяльності.

 Завдання вивчення дисципліни

Формування у фахівців другого освітньо-наукового рівня «магістр» необхідного в їхній подальшій професійній діяльності рівня знань про сучасні методи і методики наукового дослідження, ставити і вирішувати перспективні науково-дослідні і прикладні завдання, практикувати патентні дослідження в екологічній галузі та техніки забезпечення екологічної безпеки, складати заявку на винахід або інший об'єкт промислової власності, заявку на об'єкт авторського права, документи на комерційну таємницю, описувати загальну характеристику наукових проектів, систему інтелектуальної власності і, зокрема, промислової власності в винахідницькій та патентно-ліцензійній діяльності, застосовувати міжнародне співробітництво у галузі інтелектуальної власності, сприяти захисту прав інтелектуальної власності в управлінні науковими проектами.


Метою вивчення дисципліни «Логістика та інженерний менеджмент» є формування вмінь та навичок щодо прийняття управлінських рішень у сфері логістичної діяльності підприємства та формування фахових знань та вмінь стосовно управління виробничо-технічними ресурсами на підставі розкриття у виробничих проектах основних та сервісних підприємств агропромислового комплексу, які функціонують в умовах  ринку, сукупної дії технологічних, технічних та організаційних чинників на їх ефективність, що уможливлює розбудову ресурсозберігаючих кооперованих виробничих та сервісних систем.


Accessibility

Background Colour

Font Face

Font Size

1

Text Colour