Навчальна дисципліна «Лісова рекультивація земель» є вибірковою в системі базової вищої освіти під час підготовки фахівців галузі знань – 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальності – 205 Лісове господарство, освітня програма – Лісове господарство.

Метою викладання навчальної дисципліни "Енергетичне використання відходів деревини" є розширення та  поглиблення  теоретичних знань студентів  щодо енергетичного використання відходів деревини як основи безвідходного лісозаготівельного та деревообробного виробництв, основних фізико-хімічних і теплотехнічних властивостей різних видів деревної біомаси та способів її спалювання, а також виробничих процесів та устаткування котелень лісопромислових підприємств.

Завданнями вивчення дисципліни "Енергетичне використання відходів деревини"  є:

 ‒ одержання систематичних, теоретичних знань щодо енергетичного використання відходів деревини як основи безвідходного лісозаготівельного та деревообробного виробництв;

‒ поглиблення знань студентів щодо основних фізико-хімічних і теплотехнічних властивостей різних видів деревної біомаси та способів її спалювання;

‒ надання основ практичного досвіду майбутньому фахівцю аналізувати технологічні, енергетичні процеси функціонування  устаткування котелень лісопромислових підприємств.

 


Accessibility

Background Colour

Font Face

Font Size

1

Text Colour