Мета вивчення дисципліни.

Ознайомити магістрів з методами проведення випробувань сільськогосподарських машин та їх сертифікацію.

Основні завдання вивчення дисципліни - є  опанування магістрами основ знань по випробуваннях і сертифікації сільськогосподарських машин, оволодіння науково-методичними принципами випробувань.

В результаті вивчення дисципліни  магістри повинні знати:

-         засвоїти основні положення випробувань СГМ;

-         опанувати науково-методичні принципи випробувань;

-         методи оцінки технологічних і експлуатаційних характеристик СГМ;

-         основні терміни і визначення в галузі сертифікації;

-         основні положення, організаційну структуру, загальні принципи проведення сертифікації в системі УкрСЕПРО.

В результаті вивчення дисципліни  магістри повинні вміти:

-       визначати і  вимірювати параметри і показники, що характеризують якість роботи і конструкцію сільськогосподарських машин;

-         обробляли дані випробувань і робити відповідні висновки;

-         працювати з каталогами та системою пошуку нормативної документації;

-      користуватися нормативною документацією різних видів та категорій,  довідковою та навчально-методичною літературою зі сертифікації.Accessibility

Background Colour

Font Face

Font Size

1

Text Colour