формування знань щодо стосовно вивчення шляхів розвитку науки і техніки, закономірностей руху наукових знань у їх зв’зку з історією людства. У системі підготовки бакалаврів-екологів суттєве значення надається умінню аналізувати та  виробляти критичний підхід до накопичених знань, розкривати суперечливість і незрозумілість в поясненні та оцінці тих чи інших подій у зародженні та розвитку науки і техніки. 

Метою викладання навчальної дисципліни є формування у здобувачів вищої освіти цілісних знань про соціальну систему та її структуру, політико-правову природу суспільства, тенденції та закономірності формування демократичної, соціальної, правої держави.