Мета вивчення дисциплінидати знання студентам про основні біотехнологічні процеси, що використовуються для отримання різних біологічно-активних сполук, про принципи та методи конструювання об’єктів біотехнології, а також знешкодити наслідки негативного впливу людини на навколишнє середовище і забезпечити людству хорошу якість проживання в екологічно чистих екосистемах.

Завдання  вивчення дисципліни  - це технологічні процеси, що здійснюються завдяки використанню живих організмів та інших біологічних агентів і спрямовані на захист і відновлення порушеного людиною довкілля, збереження функціональної стійкості біосфери в цілому або її певних компонентів (природних екосистем), зрештою — забезпечення сталого та гармонійного розвитку ноосфери: біологічне очищення та організація раціонального використання водних ресурсів; біоремедіація ґрунтів; біологічне очищення й дезодорація газоповітряних викидів; поповнення запасів сировини та енергоресурсів.