Мета вивчення дисципліни.

Метою вивчення дисципліни є надати студентам знання та навички для формування системного підходу до забезпечення безпеки даних та засобів захисту мережевих додатків, навчити планувати і здійснювати організаційні заходи, а так само вибирати і застосовувати основні види технічних засобів захисту інформації.

Завдання вивчення дисципліни:

·                    основне завдання дисципліни дати студенту теоретичну та практичну підготовку з безпеки даних та засобів захисту мережевих додатків;

·                    здійснювати протидію несанкціонованому проникненню в ІТ системи і мережі;

·                    здатність відновлювати нормальне функціонування ІТ систем і мереж після здійснення кібернападів, збоїв та відмов;

·                    розробляти модель загроз, розробляти модель порушника;

·                    вирішувати завдання захисту програм та даних ІТС програмно-апаратними засобами та давати оцінку якості прийнятих рішень;

·                    вибирати основні методи та способи захисту інформації відповідно до вимог сучасних стандартів інформаційної безпеки щодо критеріїв безпеки інформаційних технологій, застосовуючи системний підхід та знання основ теорії інформаційної безпеки;

·                    здатність використовувати засоби і системи проектування до розробки компонентів комп’ютерних систем та мереж, мережевих додатків, обчислювальних систем тощо.


Як навчальна дисципліна, методологія наукових досліджень забезпечує усвідомлення сутності основних понять та категорій наукових досліджень та перспективних напрямків розвитку методів цих досліджень, з'ясуванні змісту науково- дослідної роботи, розробці моделей та їх використанні у наукових дослідженнях, а також розвиток навичок використання прийомів, способів, інструментів та методів наукових досліджень щодо розв’язування практичних задач.


Курс «Ділова іноземна мова» призначений для студентів, які зацікавлені в просуванні своєї кар'єри, та спрямований на набуття вмінь і навичок практичного володіння англійською мовою у сфері ділової, академічної та професійно-орієнтованої комунікації. Цей курс дасть можливість ознайомитись зі специфікою мови документів: навчитись правильно складати і оформляти  резюме, супровідний лист та інші види ділових паперів. Студенти дізнаються про стратегію пошуку роботи; опановуватимуть телефонний етикет, вивчатимуть можливості застосування електронних засобів зв’язку для комунікації у професійній сфері; ознайомляться з процесом проходження співбесіди за кордоном та в Україні, навчаться техніці виступу на конференції у вигляді презентації. Також матимуть можливість опанувати правила транслітерації, вдосконалити навички читання текстів різного типу, які містять ділову інформацію, збільшити свій словниковий запас та покращити мовні навички для досягнення професійних цілей. 


Мета вивчення дисципліни - ознайомити студентів з методологією та методикою наукових досліджень.

 Завдання вивчення дисципліни - вирішити під час викладання дисципліни:  привити студентам вміння відбирати та аналізувати необхідну інформацію за темою наукового дослідження: формулювати його задачі, розробляти теоретичні передумови, планувати і проводити експеримент, а також обробляти його результати.