Мета вивчення дисципліни.

Метою викладання дисципліни є формування системи теоретичних знань і придбання практичних умінь і навичок щодо використання технологій розподілених обчислень, систем віртуалізації, застосування надпродуктивних обчислень та створення БД на базі технологій хмарних платформ.

Завдання вивчення дисципліни.

Ознайомити студентів з основними технологіями розподілених обчислень, систем віртуалізації, застосування надпродуктивних обчислень. Сформувати у студентів систему знань та навичок щодо:

·       систем хмарних обчислень;

·       базової архітектури та компонент хмарних платформ;

·       сервісних моделей хмарних платформ;

·       моделей розгортання хмарних платформ.


Мета вивчення дисципліни.

Метою вивчення дисципліни є надати студентам знання та навички для формування системного підходу до забезпечення безпеки даних та засобів захисту мережевих додатків, навчити планувати і здійснювати організаційні заходи, а так само вибирати і застосовувати основні види технічних засобів захисту інформації.

Завдання вивчення дисципліни:

·                    основне завдання дисципліни дати студенту теоретичну та практичну підготовку з безпеки даних та засобів захисту мережевих додатків;

·                    здійснювати протидію несанкціонованому проникненню в ІТ системи і мережі;

·                    здатність відновлювати нормальне функціонування ІТ систем і мереж після здійснення кібернападів, збоїв та відмов;

·                    розробляти модель загроз, розробляти модель порушника;

·                    вирішувати завдання захисту програм та даних ІТС програмно-апаратними засобами та давати оцінку якості прийнятих рішень;

·                    вибирати основні методи та способи захисту інформації відповідно до вимог сучасних стандартів інформаційної безпеки щодо критеріїв безпеки інформаційних технологій, застосовуючи системний підхід та знання основ теорії інформаційної безпеки;

·                    здатність використовувати засоби і системи проектування до розробки компонентів комп’ютерних систем та мереж, мережевих додатків, обчислювальних систем тощо.


Як навчальна дисципліна, методологія наукових досліджень забезпечує усвідомлення сутності основних понять та категорій наукових досліджень та перспективних напрямків розвитку методів цих досліджень, з'ясуванні змісту науково- дослідної роботи, розробці моделей та їх використанні у наукових дослідженнях, а також розвиток навичок використання прийомів, способів, інструментів та методів наукових досліджень щодо розв’язування практичних задач.


Мета вивчення дисципліни - ознайомити студентів з методологією та методикою наукових досліджень.

 Завдання вивчення дисципліни - вирішити під час викладання дисципліни:  привити студентам вміння відбирати та аналізувати необхідну інформацію за темою наукового дослідження: формулювати його задачі, розробляти теоретичні передумови, планувати і проводити експеримент, а також обробляти його результати.