Метою курсу є - формування нового рівня економічного мислення, який відповідав би складності проблем, що стоять перед національним господарством сьогодні і передбачаються в майбутньому. Інженер повинен володіти сучасною методологією аналізу технічних і технологічних систем, обґрунтування ефективних рішень і стратегій.

Інженерні рішення є специфічним результатом діяльності економіста, втілення його знань і досвіду. Від їх якості суттєво залежать кінцеві результати виробництва. Можна вважати загальноприйнятим, що всі керівники і спеціалісти технічних служб повинні володіти не тільки широкою інженерною інтуїцією, але і глибоким економічними знаннями.