Навчальна дисципліна «Оцінювання відповідності якості товарів» розкриває напрями національної політики у сфері подолання технічних бар’єрів у торгівлі, адже. основою функціанування єдиного світового ринку є вільне переміщення товарів. Наявність технічних бар’єрів (стандартів, директив, сертифікаційних вимог і т.д.) створює перешкоди для виходу украінських товарів на світовий ринок і доступу до якісних іноземних товарів. Оцінювання відповідності направлене на подолання технічних бар’єрів у торгівлі, підвищення  якості й конкурентоспроможності українських товарів.