Мета викладання дисципліни “ Технологія елеваторної промисловості ” є опанування студентами знань наукових принципів, які покладено в основу зберігання зерна, структури елеваторної промисловості, вибору та розрахунку основного та допоміжного обладнання елеваторів.  Завдання вивчення дисципліни – ознайомити студентів з характеристикою різних видів елеваторів, способами післязбиральної обробки, режимами і способами зберігання та переробки зерна, тощо.

 

По завершенню вивчення дисципліни «Технологія елеваторної промисловості» студенти будуть знати:

– технологію післязбиральної обробки  та зберігання зернової продукції;

– основні типи елеваторів та їх вибір;

–  методики розрахунку необхідного обладнання елеваторів різного типу та продуктивності;

– особливості зберігання різних видів культур.