Мета: викладення основних понять алгоритмізації  і  техніки  застосування  у  програмуванні  базових  алгоритмічних структур (організація програм) і базових структур даних (організація даних); ознайомлення студентів та оволодіння ними мовою програмування С++, навичками хорошого стилю програмування, методами проектування та створення програм згідно сучасних технологій програмування

Завдання:

-     вивчення основних етапів процесу проектування програмного забезпечення і визначення принципів програмування щодо розробки програм мовою С++;

-     вивчення типових підходів до розробки і аналізу найбільш розповсюджених алгоритмів рішення задач;

-     здійснення  аналізу  можливостей  сучасних  інструментальних  середовищ розробки програм;

-     визначення  концепцій  і  вивчення  основних  принципів  організації програм в середовищі ОС Windows.