Дисципліна «Надійність та контроль комп'ютерних систем та мереж» дає студентам ознайомитися з  різноманітними аспектами забезпечення надійності обчислювальних пристроїв, персональних комп’ютерів (ПК) і комп’ютерних систем, методами контролю цифрових пристроїв. Також завданням даного курсу є висвітлення питань модернізації та експлуатаційного обслуговування комп’ютерних систем та мереж.

Теми курсу включають загальні питання забезпечення надійності, основні параметри експлуатаційного обслуговування; методи контролю цифрових пристроїв, методи діагностування цифрових, мікропроцесорних пристроїв і ПК а також діагностування програмного забезпечення


Метою викладання навчальної дисципліни «Управління ризиками та можливостями проекту» є формування теоретичних знань та практичних навичок щодо основних підходів та засад управління проектами, використання практичних інструментів управління проектами в ролі членів команд з управління ризиками у проектах, усвідомлення взаємозв’язку між теоретичним підґрунтям управління проектами та його прикладним застосуванням у конкретній галузі. Надання майбутнім фахівцям сучасні фундаментальні знання з основних аспектів управління ризиками проектів, а також набути навичок адаптації і впровадження проектних рішень у практичну діяльність.

Основні завдання навчальної дисципліни «Управління ризиками та можливостями проекту»:

-       набуття здобувачами вищої освіти теоретичних знань та практичних умінь з реалізації основних функцій управління проектами;

-       освоєння методології ведення проектів згідно загальновживаних підходів у світовій практиці;

-       визначення факторів ризику проекту та інформаційної системи, продукту та результату проекту, обмеження та припущення проекту;

-       вимоги щодо ризикованих проектних рішень;

-       формування команди проекту та роль комунікацій;

-       здійснення та аналізу план-фактних відхилень в проекті;

-       ідентифікації, аналізу ризиків проекту та розробки конкретних дій з реагування на ризики.