Метою викладання навчальної дисципліни є оволодіння теоретичними знаннями з питань транспортної логістики та набуття практичних вмінь i навичок щодо застосування принципів, методів, технологій та процедур транспортної логістики в управлінні підприємствами i матеріальними потоками; набуття вмінь та формування компетенцій, необхідних для виконання функцій та реалізації повноважень логіста (фахівця) підприємства. Завданнями навчальної дисципліни, що мають бути вирішеними у процесі її вивчення, є: узагальнення теоретичних засад у сфері транспортної логістики, розуміння основних тенденцій та напрямів ïx еволюції; визначення суті, законів, принципів i механізмів транспортної логістики; опанування основ методології, технологій та процедур транспортної логістики; оволодіння методами транспортної логістики на підприємстві, а також управління матеріальними потоками в умовах екстремальних ситуацій; набуття навичок організації перевезень автомобільним транспортом, вантажопереробки, інформаційних потоків i т. ін.