Державна політика у сфері відкритих даних є достатньо ефективною, що підтверджується позитивною динамікою розвитку сфери відкритих даних: публічною інформацією у формі відкритих даних, а кількість продуктів і рішень на основі відкритих даних зростає щороку.

Отримання глибоких знань та відомостей, необхідних для їх практичного застосування, а саме: освоєння студентами питань у сфері відкритих даних, аналізу інформації,  що була отримана в з відкритих джерел мережі Інтернет. Вивчення практичного досвіду підприємств з цих питань.


Навчальна дисципліна «Технології Інтернету Речей» забезпечує формування у фахівців комплексу професійних знань, вмінь та навичок з організації, проектування та налаштування інтелектуальних комп’ютерних систем і мереж передачі інформації (даних) і впровадження сучасних розумних цифрових технологій Інтернету речей (Internet of Things (IoT). Оволодіння методами збору, обробки, аналізу, використання отриманих від розумних пристроїв даних, основними принципами зберігання цифрової інформації та способами захисту великих даних є невід’ємним елементом підготовки висококваліфікованих спеціалістів у різних галузях національного господарства України таких як розумна автоматизація та приладобудування, комп’ютерно-інтегровані та мережеві технології, інтелектуальна інформаційно-вимірювальна техніка і метрологія, а також інших суміжних областях.