Метою навчальної дисципліни «Законодавство та архітектурна діяльність» є опанування здобувачами вищої освіти основних положень законодавства України та будівельних норм і правил в архітектурній сфері та проектній справі, а також методів щодо шляхів подолання проблем при здійсненні містобудівної діяльності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен отримати практичний досвід використання будівельних норм як у проектній, так і у будівельній галузі.

Як навчальна дисципліна, «Енергооптимізована архітектура і архітектурна екологія» має за мету забезпечити у майбутніх фахівців комплекс професійних знань щодо вміння орієнтуватися і знати напрямки і способи енергозбереження та підвищення енергоефективності, забезпечення теплоізоляційних і експлуатаційних показників будівель, оволодінні навиками інженерних розрахунків за вихідними даними (отриманими самостійно або з довідкових джерел інформації), підготовці до вирішення завдань на виробництві.

По завершенню вивчення дисципліни «Енергооптимізована архітектура і архітектурна екологія» студенти зможуть:

- приймати рішення з вибору напрямків енергозбереження та підвищення енергоефективності;

- застосовувати методи забезпечення теплоізоляційних і експлуатаційних показників будівель;

- застосовувати законодавство України та нормативну документацію України щодо енергетичної ефективності будівель;

- забезпечити проведення необхідних для прийняття обґрунтованих рішень енергетичні обстеження будівель;

- розрахувати системи утеплення будівель та споруд;

- застосовувати відновлювані джерела енергії для збільшення енергонезалежності будівель;

- провести заходи з підвищення енергоефективності конструкцій та інженерних систем;

- закласти при проектуванні обґрунтовані рішення стосовно використання природних даних ділянки забудови та інтелектуальних даних сучасних інженерних систем;

- вибрати необхідну систему сертифікації будівлі для вирішення її функціональних завдань;

- забезпечити необхідний рівень екологічності будівлі.


Accessibility

Background Colour

Font Face

Font Size

1

Text Colour