Мета вивчення дисципліни Ознайомити студентів з основними способами і методикою технології ремонту автомобілів. Прищеплення студентам необхідних знань з основ капітального ремонту автомобілів та відновлювального ремонту деталей, матеріально-технічному забезпеченню робіт і економії енергетичних ресурсів.

Завдання вивчення дисципліни Навчати студентів основам розбирально-складальних, дефектувальних, комплектувальних робіт і призначення видів ремонту і відновлення деталей та їх виконання. Формування в студентів знань для вивчення інших спеціальних дисциплін та для подальшої інженерної діяльності випускників університету на підприємствах автомобільного транспорту та підприємствах автомобільної промисловості.


 


Вступ до фаху - дисципліна, яка має на меті дати початкові знання про основи державної політики на автомобільному транспорті; технологічні процеси життєвого циклу транспортних засобів; стандартизацію та нормування на автомобільному транспорті; засади підтвердження відповідності на транспорті, ознайомити студентів з основними нормативними документами у сфері автомобільного транспорту, основами метрології та вимірювань.