Метою викладання дисципліни «Фінансова грамотність» є навчити правильно розпоряджатися власними та позиченими коштами, захищатись від ризиків, приймати зважені фінансові рішення, аналізувати сферу особистих та публічних фінансів.

Фінансова грамотність спрямована на допомогу:

– в отриманні прикладних знань із фінансової сфери;

– у грамотному розпорядженні сімейним бюджетом;

можливості захисту власних коштів від інфляційних процесів;

 у відкритті власної справи;

– при пошуку та аналізі інформації щодо особистої фінансової безпеки;

– в прийнятті рішення щодо вибору засобів заощадження;

– у виявленні ознак шахрайства на фінансовому ринку;

– при прийнятті комплексу вигідних фінансових рішень.