Мета.

Формування системи теоретичних знань та практичних навичок з організації та проведення економетричного аналізу діяльності підприємства для прийняття обгрунтованих управлінських рішень і економетричного моделювання показників діяльності на макрорівні.

Завдання.

Вивчити теоретичні засади і опанувати методологію економетричного моделювання; набути вміння і навички побудови економетричних моделей, які виражають залежності між економічними показниками на мікро- та макрорівні; аналізу економетричних моделй; прогнозування на основі побудованих економетричних моделей і узагальнення отриманих результатів економетричного аналізу.


Accessibility

Background Colour

Font Face

Font Size

1

Text Colour