Онлайн-курс покликаний допомогти студентам набути актуальних знань зі створення, розвитку та виведення на нові ринки власних бізнесів в умовах невизначеності зовнішнього середовища.

Мета дисципліни – набуття теоретичних знань в галузі інноваційного маркетингу та практичних навичок щодо просування нововведень на ринок товарів і послуг.

Завдання дисципліни:

-       ознайомлення студентів з відповідними поняттями, категоріями, системами та алгоритмами маркетингу інновацій;

-       відпрацювання практичних навичок розв’язування маркетингових завдань та виконання відповідних функцій в галузі інноваційної діяльності;

-       виховання здатності до творчого пошуку напрямків та резервів удосконалення маркетингової діяльності підприємств щодо просування нововведень на ринок товарів і послуг.

Для досягнення зазначених вище цілей виклад змісту даного курсу планується в програмі за принципом – від найбільш загальних, фундаментальних понять, що дають уявлення про суть маркетингу інновацій загалом, до конкретних відомостей і рекомендацій щодо виконання окремих функцій інноваційного маркетингу. 

Accessibility

Background Colour

Font Face

Font Size

1

Text Colour