Навчальна дисципліна «Електронний бізнес» забезпечує формування у майбутніх фахівців
цілісної системи знань з теорії та практики сфери електронного бізнесу,  здобуття практичних навичок та вмінь
здійснення ділових операцій електронними засобами глобальної комп’ютерної
мережі Internet.  що стосуються процесу ведення підприємницької діяльності; здійснення закупівлі в Internet з використанням різнотипних електронних платіжних систем та фінансових WEB систем державної та приватної форм власності. Отримання теоретичних знань та практичних навичок щодо аналізу нормативної і економіко-технологічної інформації в сфері електронного бізнесу; функціонування віртуальних підприємств і продуктів, налаштування і принципів функціонування віртуальних крамниць; використання можливостей Internet для корпоративного бізнесу.
процесу ведення підприємницької діяльності; здійснення закупівлі в Internet з
використанням різнотипних електронних платіжних систем та фінансових WEB систем
державної та приватної форм власності. Отримання теоретичних знань та
практичних навичок щодо аналізу нормативної і економіко-технологічної
інформації в сфері електронного бізнесу; функціонування віртуальних підприємств
і продуктів, налаштування і принципів функціонування віртуальних крамниць;
використання можливостей Internet для корпоративного бізнесу.
процесу ведення підприємницької діяльності; здійснення закупівлі в Internet з
використанням різнотипних електронних платіжних систем та фінансових WEB систем
державної та приватної форм власності. Отримання теоретичних знань та
практичних навичок щодо аналізу нормативної і економіко-технологічної
інформації в сфері електронного бізнесу; функціонування віртуальних підприємств
і продуктів, налаштування і принципів функціонування віртуальних крамниць;
використання можливостей Internet для корпоративного бізнесу.
У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач
повинен:  знати методичні та теоретичні
основи використання можливостей Internet у споживчому та корпоративному
бізнесі; основні аспекти та ключові компоненти бізнес моделей електронного
бізнесу; вміти здійснювати розрахунки та закупівлі в Internet з використанням
різнотипних електронних платіжних систем;  знати і вміти здійснювати Інтернет рекламу для
просування продукту/послуги в Інтернет.


Accessibility

Background Colour

Font Face

Font Size

1

Text Colour