Програма курсу «Іноземна мова (англійська)» ставить завданням досягнення студентом рівнів мовної компетенції, що відповідають міжнародним стандартам, викладеним у Загальноєвропейських рекомендаціях з мовної освіти та в Національній програмі з англійської мови для професійного спілкування.

Мета вивчення дисципліни

практична: формування у студентів загальних комунікативних мовленнєвих компетенцій (лінгвістичної, соціолінгвістичної і прагматичної) для забезпечення їхнього ефективного спілкування в академічному та професійному середовищі;

 -   освітня: формування у студентів загальних компетенцій (декларативні знання, вміння та навички, компетенцію існування та вміння вчитися), сприяння розвитку здібностей до самооцінки та здатності до самостійного навчання;

-          пізнавальна: залучення студентів до таких академічних видів діяльності, які активізують і далі розвивають увесь спектр їхніх пізнавальних здібностей;

-         розвиваюча: допомога студентам у формуванні загальних компетенцій з метою розвитку їх особистої мотивації, зміцнення впевненості студентів як користувачів мови, а також їх позитивного ставлення до вивчення мови;

-         соціальна: сприяння становленню критичного самоусвідомлення та вмінь спілкуватися і робити вагомий внесок у міжнародне середовище, що постійно змінюється;

-          соціокультурна: досягання широкого розуміння важливих і різнопланових міжнародних соціокультурних проблем, для того щоб діяти належним чином у культурному розмаїтті професійних та академічних ситуацій. 

Основні завдання вивчення дисципліни «Іноземна мова »:

- набути навичок практичного володіння іноземною мовою в різних сферах мовленнєвої діяльності;

- користуватися усним монологічним  та діалогічним мовленням у межах побутової, суспільно-політичної та культурної тематики;

- перекладати з іноземної мови на рідну тексти загальнонаукового та публіцистичного характеру;

- реферувати та анотувати суспільно-політичну та художню літературу рідною та  англійською мовами.