2.1. Мета вивчення дисципліни.

Формування у студентів теоретичних знань щодо сутності, принципів та функцій фінансового менеджменту в банківській установі, засвоєння методів та засобів управління фінансовими потоками в банках з метою підвищення їх ефективності.

 

2.2. Завдання вивчення дисципліни

Ознайомити здобувачів із системою управління банком на рівні фінансових потоків, засвоїти методи управління активами, пасивами, прибутковістю, ризиками, тощо, виховати здатність до пошуку шляхів удосконалення процесів управління фінансовими аспектами банківської діяльності, застосовувати набуті знання та навички до вирішення конкретних професійних ситуацій та завдань.