Навчальна дисципліна «Інновації у банківництві» забезпечує професійний розвиток здобувача вищої освіти та спрямована на формування фахових компетенцій й теоретико-методологічних знань щодо сутності інновацій та інноваційної діяльності у банківництві, зумовлених активним впровадженням нових банківських продуктів під впливом розвитку нових інформаційно-комунікативних технологій. Вивчення дисципліни дозволить поглибити спеціальні (предметні) компетентності, а саме: здатність оцінювати сучасні економічні явища у сфері банківництва; розуміння особливостей функціонування національної фінансової системи, зокрема її складової – банківської сфери на основі розробки й впровадження інновацій; здатність застосовувати знання законодавства у сфері регулювання фінансового ринку з питань цифровізації банківського бізнесу, здатність здійснювати ефективні комунікації із застосуванням новітніх технологій обслуговування клієнтів; здатність визначати, обґрунтовувати та брати відповідальність за професійні рішення; здатність підтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати свою професійну підготовку; здатність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища, визначати перспективи розвитку організації.