Метою викладання дисципліни «Ділова етика фінансиста» є набуття теоретичних знань та практичних навичок  ділової етики професійної діяльності фінансиста.

Завдання дисципліни:

-          розкрити сутність та специфіку ділової етики  фінансиста;

-          ознайомити з сучасними проблемами ділової етики у процесі професійної діяльності фінансиста;

-          охарактеризувати засоби, прийоми та методи ділової етики фінансиста;

-          розкрити роль ділового спілкування як одного із необхідних компонентів формування культури сучасного фінансиста;

-          сформувати практичні навички ведення ділових переговорів, зустрічей, презентацій тощо;

-          показати особливості та значення іміджу та ділової атрибутики фінансиста.