Метою вивчення дисципліни «Фінансовий консалтинг» є формування системи знань щодо здійснення цілої низки послуг для компаній, завдяки яким буде досягнуто ефективну і надійну систему фінансового управління.

Основні завдання навчальної дисципліни «Фінансовий консалтинг»:

‒ одержати систематичні, теоретичні знання з фінансового консалтингу;

– вивчити особливості маркетингу консалтингових послуг;

‒ вивчити порядок формування та реалізації стратегії консультаційної фірми;

‒ вивчити особливості здійснення антикризового консалтингу;

– вивчити форми та напрями інвестиційного консалтингу;

– поглибити теоретичні знання та практичні навички студентів щодо розробки бізнес-плану.