Як навчальна дисципліна « Митні процедури» має за мету забезпечити у майбутніх фахівців в галузі управління та адміністрування комплекс професійних знань щодо основних понять та категорій у митній справі та сформувати уміння та навички здійснювати митне оформлення товарів, предметів, валюти та інших цінностей при переміщенні через митний кордон.

По завершенню вивчення дисципліни «Митні процедури» студенти зможуть:

-          знати основні документи, необхідні для переміщення товарів, предметів, валюти та інших цінностей через митний кордон;

-          володіти методами розрахунку митних платежів;

-          ставити і розв’язувати задачі, пов’язані з розрахунком митних платежів при різних умовах ввезення (вивезення) товарів, предметів, валюти та інших цінностей на  митну територію країн.