Структура харчування населення, яка пов'язана з основними причинами смертності в різних країнах, характеризується високим вмістом  насичених жирів солі, рафінованих цукрів та низьким вмістом ненасичених жирів, зернових, бобових, фруктів та овочів. Раціон сучасної людини має, в середньому, достатню енергетичну цінність, проте не забезпечує фізіологічних потреб організму у вітамінах, мінеральних речовинах, органічних кислотах, харчових волокнах.

Сьогодні харчові продукти інтенсивно досліджуються на предмет додаткових фізіологічних переваг, які можуть знизити ризик хронічних захворювань чи іншим чином оптимізувати здоров'я. Саме такі дослідження призвели до глобального інтересу щодо зростаючої категорії продуктів харчування, яка називається «функціональними продуктами». Прагнення до корисного збалансованого харчування є невід'ємною частиною сучасної тенденції турботи про своє здоров'я. 

Метою вивчення дисципліни  є формування у здобувачів освіти спеціальних знань щодо специфіки інгредієнтного складу харчових продуктів функціонального призначення, усвідомлення їхньої споживної цінності та властивостей справляти оздоровчий вплив на організм людини. Завданнями вивчення курсу є формування теоретичних завданнями вивчення є знань про особливості   регулюючого впливу функціональних продуктів на організм людини вцілому або на його окремі системи та органи; набуття практичних вмінь у формуванні асортименту та проведенні товарознавчої оцінки якості харчових продуктів функціонального призначення. 


У курсі "Експортно-імпортні операції зовнішньо-економічної діяльності" розглянуто передумови та еволюцію становлення світового товарного ринку, визначені характерні ознаки та складові експортно-імпортних операцій. Студенти можуть ознайомитись з особливостями переміщення через митний кордон окремих товарів та предметів. В наступних розділах подано особливості митно-тарифного та нетарифного регулювання ЗЕД, особливості митного оформлення та порядок проведення митного контролю при здійсненні експортно-імпортних операцій, а також визначено роль митної логістики в переміщенні товарів та предметів між суб’єктами ринку, що розміщені в різних країнах.


На сучасному етапі розвитку економіки України особливого значення набуває необхідність створення цивілізованого товарного ринку. Визначення якості продукції має вирішальне значення на конкурентному ринку товарів. Фахівець повинен вміти встановити сукупність факторів, що впливають на конкурентоспроможність товарів, зокрема їх споживчі властивості, безпечність, відповідність нормативним документам, умовам договорів, за якими вони закуповувалися. Навчальна дисципліна «Експертиза товарів» призначена навчити студентів основними поняттями та категоріями експертної діяльності, сформувати у студентів знання нормативно-законодавчої бази, на підставі якої здійснюється експертиза товарів, вивчити основні правила організації та порядку проведення експертиз кількості та якості продовольчих та непродовольчих товарів вітчизняного та закордонного виробництва. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Товарознавство непродовольчих товарів (спецкурс «Товарознавство ювелірних товарів і годинників»)» ставить на меті набуття студентами теоретичних знань та практичних навичок в оволодінні методами оцінки якості та асортименту ювелірних товарів та годинників з метою прийняття самостійних рішень при реалізації їх в підприємствах роздрібної, комісійної торгівлі, в ломбардах, скупках, на аукціонах тощо.

Важливе значення для оцінки дорогоцінних металів та каміння має їх сучасна діагностика з використанням новітніх технологій та обладнання, мета якої є визначення ідентифікаційних ознак та експертиза якісних характеристик згідно існуючої нормативної документації, тому що різниця в вартості природних коштовних каменів, їх синтетичних аналогів та імітацій або каменів різної категорії якості, дуже велика.


Як навчальна дисципліна « Митні процедури» має за мету забезпечити у майбутніх фахівців в галузі управління та адміністрування комплекс професійних знань щодо основних понять та категорій у митній справі та сформувати уміння та навички здійснювати митне оформлення товарів, предметів, валюти та інших цінностей при переміщенні через митний кордон.

По завершенню вивчення дисципліни «Митні процедури» студенти зможуть:

-          знати основні документи, необхідні для переміщення товарів, предметів, валюти та інших цінностей через митний кордон;

-          володіти методами розрахунку митних платежів;

-          ставити і розв’язувати задачі, пов’язані з розрахунком митних платежів при різних умовах ввезення (вивезення) товарів, предметів, валюти та інших цінностей на  митну територію країн.


Дисципліна охоплює широке коло питань, які пов'язані з визначенням фальсифікації харчових продуктів, контролем походження товару та захистом споживчого ринку від фальсифікованих товарів. В зв'язку з актуальністю проблем по виявленню справжності, ідентифікації і особливо, фальсифікації товарів необхідна розробка різних програм по забезпеченню безпеки товарів і захисту споживачів.

Фальсифікація продовольчих товарів проводиться шляхом надання їм окремих найбільш типових ознак, наприклад, зовнішнього вигляду, кольору, консистенції при загальному погіршенні або повній втраті окремих найбільш значимих властивостей харчової цінності.