Метою викладання курсуІнтелектуальні засоби вимірювальної техніки” є надання знань і формування у студентів системного уявлення про інтелектуальні інформаційно-вимірювальні технології та системи, основні характеристики та склад інтелектуальних засобів вимірювань.

     Завдання курсу: •  засвоєння студентами відомостей щодо основних понять та структури інтелектуальних інфомаційно-вимірювальних систем та технологій;  •  засвоєння студентами знань стосовно побудови функціональних схем інтелектуальних інформаційно-вимірювальних систем; •  засвоєння студентами відомостей щодо порядку розрахунку елементів інтелектуальних інформаційно-вимірювальних систем; •  засвоєння студентами знань щодо оцінки інтелектуальних засобів вимірювань за показниками точності та надійності. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: • основні види інтелектуальних вимірювально-інформаційних засобів та систем; • основні характеристики інтелектуальних вимірювально-інформаційних засобів та систем; • основні компоненти інтелектуальних засобів вимірювань; • основи аналізу похибок інтелектуальних засобів вимірювань. вміти: • скомпонувати інтелектуальну вимірювальну систему конкретного призначення; • проаналізувати похибки системи; • вміти вибрати конкретні складові системи; • синтезувати функціональну і принципову схему вимірювальної системи; •оцінювати швидкість передачі інформації в каналах зв'язку; •оцінювати стійкість до перешкод у системах передачі інформації.